Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce cookies Więcej...

Aktualności

Zbiórka publiczna w formie kiermaszu

W dniu 21grudnia 2012 roku na podstawie decyzji nr SO.5311.16.2012 z dnia 06.12.2012 r. Stowarzyszenie Kontakt Rodziców Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie kiermaszu.

Mieszkańcy miasta mogli nabyć świąteczne ozdoby wykonane przez osoby niepełnosprawne. Zbiórka publiczna odbyła się na terenie Centrum Handlowego PLATAN. W wyniku zbiórki zebrano:305,00 zł (słownie: trzysta pięć zł/. Dochód ze zbiórki przeznaczony będzie zorganizowanie zajęć sportowych oraz wyjazdów turystyczno - rekreacyjnych dla podopiecznych stowarzyszenia.

Więcej...

Spartakiada Mikołajkowa

W dniu 11 XII 2012 r. na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 została zorganizowana II Integracyjna Mini-Spartakiada Mikołajkowa pod hasłem "Ja też potrafię" dla 36 dzieci w tym niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z zabrzańskich przedszkoli. W spartakiadzie wzięli udział przedszkolacy z Przedszkola Nr 34, Nasz Dom, Przedszkole nr 19 oraz oddziały przedszkolne Zespołu Szkół Specjalnych nr 41.

Więcej...

Wyjazd turystyczny w Bieszczady w ramach zadania publicznego pn. "OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ"

W dniu 30 listopada 2012 w siedzibie Stowarzyszenia KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu zorganizowana została wystawa prac plastycznych uczestników wyjazdu turystycznego w Bieszczady w ramach zadania publicznego pn. "OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ".

Podczas wyjazdu w dniach od 20- 26 sierpnia promowaliśmy m. Zabrze, jego walory turystyczne oraz poznawaliśmy różne miejsca i zabytki w Bieszczadach. Zorganizowana wystawa prac plastycznych i fotograficznych to wyrażenie własnych przeżyć, odczuć i obserwacji uczestników wyjazdu. W uroczystości wzięli udział Rodzice, uczniowie szkoły, uczestnicy świetlicy terapeutycznej oraz zaproszeni goście. Otwarcie wystawy uświetnił występ uczestników Świetlicy Terapeutycznej.

Więcej...

Wystawa prac plastycznych uczestników wyjazdu turystycznego w Bieszczady

W dniu 30 listopada 2012 w siedzibie Stowarzyszenia KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu zorganizowana została wystawa prac plastycznych uczestników wyjazdu turystycznego w Bieszczady w ramach zadania publicznego pn. "OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ".

Podczas wyjazdu w dniach od 20- 26 sierpnia promowaliśmy m. Zabrze, jego walory turystyczne oraz poznawaliśmy różne miejsca i zabytki w Bieszczadach. Zorganizowana wystawa prac plastycznych i fotograficznych to wyrażenie własnych przeżyć, odczuć i obserwacji uczestników wyjazdu. W uroczystości wzięli udział Rodzice, uczniowie szkoły, uczestnicy świetlicy terapeutycznej oraz zaproszeni goście. Otwarcie wystawy uświetnił występ uczestników Świetlicy Terapeutycznej.

Więcej...

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny Dla Rodziców na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem

Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Zabrze ul. Marii Konopnickiej 3, we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu otwiera Punkt Informacyjno -Konsultacyjny Dla Rodziców na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem.

Pomoc oferowana przez Punkt Konsultacyjny obejmuje:

  • Uzyskanie informacji w zakresie pomocy psychologiczno-peagogicznej, rehabilitacyjnej i świadczeń społecznych.
  • Pogłębioną diagnozę dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
  • Planowanie terapii ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurofizjologicznych, psychologicznych i społecznych.
  • Układanie indywidualnych programów terapeutycznych do realizacji w domu.
  • Wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci.


Zgłoszenia Rodziców przyjmowane są telefonicznie w godz. od 9.00-14.00, e-mail lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu ul. M. Konopnickiej 3.
Nr tel. 32 271 02 15

e-mail: zss41zabrze@poczta.onet.pl
e-mail: kontaktzabrze@poczta.onet.pl

Godziny konsultacji dostosowane będą do potrzeb rodziców po uprzednim zgłoszeniu.

Zapewniamy bezpłatną, kompleksową profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Więcej...

Piknik dla uczniów szkoły, uczestników Świetlicy Terapeutycznej w Ośrodku Sportowym w Czechowicach k/ Gliwic

W dniu 27 września zorganizowaliśmy we współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 piknik dla uczniów szkoły, uczestników Świetlicy Terapeutycznej w Ośrodku Sportowym w Czechowicach k/ Gliwic. Podczas pikniku odbywały się gry i zabawy sportowe prowadzone przez nauczycieli i rodziców, jazdy konne, jazdy powozami konnymi. Dla każdego z uczestników pikniku przygotowane były kiełbaski z grilla. Impreza była bardzo udana.

Więcej...

Wyjazd turystyczno - rekreacyjny zrealizowany w ramach zadania publicznego pn. OTWARTE OKNO NA MÓJ KRAJ

Wyjazd turystyczno- rekreacyjny zrealizowany w ramach zadania publicznego pn.
OTWARTE OKNO NA MÓJ KRAJ -
dofinansowany ze środków miasta Zabrze

Od 20 -26 sierpnia 2012 - 25 dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z 10 opiekunami przebywała w Bieszczadach. Zakwaterowani byliśmy w Ośrodku JASIONKA w Ustrzykach Dolnych.

Więcej...

Wyjazd całodniowy do Czechowic k/ Gliwic uczestników zadania publicznego "Do sprawności poprzez NORDIC WALKING"

Podczas wyjazdu organizowane były konkursy, zabawy a także ćwiczenia z kijkami. Uczestnicy mieli możliwość przejażdżki końmi. Wspólnie przy ognisku i pieczonych kiełbaskach wspaniale się bawiliśmy się.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia zajęć.

Więcej...

II Śląski Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych

Po raz drugi uczestniczyliśmy w II ŚLĄSKIM PIKNIKU INTEGRACYJNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Parku Śląskim /teren Rosarium/ w Chorzowie pod hasłem "Wiem i nie boję się". Organizatorem był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Impreza zorganizowana została w ramach obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej z Niepełnosprawnością Intelektualną i skierowana nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale także pracowników zakładów aktywności zawodowej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych z naszego regionu.

Więcej...

Do sprawności poprzez nordic walking

Realizujemy zadanie publiczne dofinansowane ze środków m. Zabrze z zakresu PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT O CHARAKTERZE SPORTOWO REKREACYJNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH p.n."DO SPRAWNOŚCI POPRZEZ NORDIC WALKING" Zadaniem objętych zostało 30 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z m. Zabrza. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Więcej...

IV Spartakiada Sportowo - Integracyjna - Turniej gier i zabaw ruchowych "Witaj Wiosno"

29 marca 2012r. odbyła się IV SPARTAKIADA SPORTOWO - INTEGRACYJNA - TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH "WITAJ WIOSNO", zorganizowana przez Stowarzyszenie Kontakt Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 41.

Więcej...

Kiermasz Świąteczny

Stowarzyszenie KONTAKT serdecznie zaprasza na KIERMASZ ŚWIĄTECZNY wyrobów dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, który odbędzie się:

23 III, 26,III, 27III, 28III, 29 III 2012 r.
Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Brodzińskiego 4
w godz. od 10.00-18.00

30 III 2012 r.
PLATAN ZABRZE od godz. 09.00 - 21.00

Więcej...