Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce cookies Więcej...

Aktualności

Wycieczka do Jury Krajowsko- Częstochowskiej

21 lutego spędziliśmy dzień w Lecholandzie w Piaskach Jura Krakowsko - Częstochowska.Mielismy okazję przejechać się wozami konnymi, odwiedzić chatkę Baby Jagi, bawić się przy ognisku,goracej herbacie i kiełbaskach oraz w Chacie za Wsią poczęstowana nas żurkiem. Wszyscy bawili się wspaniale przy muzyce. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej.

Więcej...

15 lecie działalności Stowarzyszenia KONTAKT

W dniu 11.12.2014 r. obchodziliśmy w naszej szkole 15 lecie działalności Stowarzyszenia KONTAKT, którego celem  jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie, dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego, zmiana negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. 

Więcej...

Sportowo - Integracyjna "Mini Spartakiada Mikołajkowa"

       

W dniu 3 grudnia 2014 r. we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu po raz czwarty organizujemy Sportowo - Integracyjną "Mini Spartakiadę Mikołajkową" dla przedszkolaków w ramach zadania publicznego:

"Sport to zdrowie i radość" dofinansowaną ze środków m. Zabrze.

Więcej...

Wystawa prac plastycznych

30 października zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych uczestników wyjazdu turystycznego w woj. lubuskie w dniach od 20 - 27 sierpnia, w ramach zadania publicznego "WYJAZDY REKREACYJNO - SPORTOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" oraz W DZIEDZINIE KRAJOZNAWSTWA W TYM UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI W 2014 r. p.n "OTWARTE OKNO NA ŚWIAT".

Prace te powstały podczas warsztatów plastycznych na wyjeździe.

Więcej...

Realizacja zadań publicznych

Realizujemy zadanie publiczne p.n.

"WYJAZDY REKREACYJNO - SPORTOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Zadanie realizowane jest od 01.07. 2014 r - do 28. 11. 2014 r.

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

 1. WYJAZDY REKREACYJNO - SPORTOWE w tym zajęcia rekreacyjne z elementami hipoterapii.
 2. WYJAZDY TURYSTYCZNE

Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej...

Wesołe Wakacje 2014

Wesołe Wakacje 2014

Półkolonie pod hasłem "WESOŁE WAKACJE - 2014" zostaną zorganizowane w okresie od 30 czerwca 2014 -11 lipca 2014 w Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu.

Udział w półkoloniach wezmą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami w wieku od 7 - 21 lat. Będą to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41.

Więcej...

Sport to zdrowie i radość

SPORT TO ZDROWIE I RADOŚĆ - takie hasło przyświecało III Integracyjnej Minispartakiadzie Mikołajkowej dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym niepełnosprawnych m. Zabrze, która odbyła się 11 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu. W imprezie wzięli udział przedszkolacy z Przedszkola Nr 19, 34, 48, "Nasz Dom" oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41.

Więcej...

Wystawa prac zorganizowana przez Stowarzyszenie Kontakt

20 listopada 2013w siedzibie Stowarzyszenia KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu, zorganizowana została wystawa prac plastycznych i fotograficznych uczestników wyjazdu turystycznego w Góry Świętokrzyskie, w ramach zadania publicznego pn. "OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ".

Więcej...

Plener Artystyczno - Integracyjny w Mysłowicach

W dniu 03.09. 2013 7 naszych podopiecznych wzięło udział w Plenerze Artystyczno-Integracyjnym Mysłowice 2013r.

Cel Pleneru to integracja społeczna i artystyczna, oraz promocja sztuki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, oraz ich twórców. Tematem Pleneru były zabytki miasta Mysłowice -, które posiada prawa miejskie od ponad 700 lat.

Plener objęty został patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice, oraz patronatem merytorycznym członków Rady Programowej Śląskiego Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, w którego skład wchodzą- p. dr Grażyna Szafraniec, p. Sonia Wilk i inni.

W Plenerze wzięło około 60 osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego.

Więcej...

Wyjazd turystyczno krajoznawczy w Góry Świętokrzyskie

W dniach od 24 VIII- 29 VIII nasi podopieczni wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe turystyczno krajoznawczym w Góry Świętokrzyskie. Celem wyjazdu było:

 1. Upowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo a tym samym wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie, poprawę poziomu integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  • nawiązywanie kontaktów towarzyskich
  • ułatwianie przezwyciężanie stanów frustracji
  • utrwalanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej
  • poszerzanie wiadomości o własnym kraju
  • stymulowanie aktywności osoby niepełnosprawnej intelektualnie poprzez wzmacnianie w niej poczucia własnej wartości, godności i większego wysiłku,który staje się motywacją do nowych wyzwań
  • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, dbania o przyrodę
  • kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie

 2. Promocja m. Zabrze, jego walorów turystycznych wśród osób niepełnosprawnych i na zewnątrz.
  • samodzielne promowanie Zabrza poprzez rozdawanie materiałów promocyjnych,noszenie czapeczek i koszulek z napisem Zabrze

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznać najciekawsze miejsca, zabytki, kościoły Prowadzone były warsztaty malarskie i fotograficzne. W m-cu listopadzie odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia wystawa prac i fotografii z pobytu na wyjeździe.

Więcej...

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGOw okresie od 01.01.2013. do 31.12.2013

PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB DŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ.

p.n
TWORZENIE WARUNKÓW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Głównymi działaniami zadania są:

 1. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 2. Zajęcia sportowo -rekreacyjne z elementami hipoterapii,
 3. Warsztaty dla rodziców -prowadzone wolontarystycznie przez psychologa i pedagoga

Kwota dofinansowania: 18 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 970.00 zł
Wkład osobowy : 6 180,00zł

Więcej...

V Spartakiada Sportowo - Integracyjna - turniej gier i zabaw ruchowych "Witaj Wiosno"

25 marca 2013r. odbyła się V SPARTAKIADA SPORTOWO - INTEGRACYJNA - TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH "WITAJ WIOSNO", zorganizowana przez Stowarzyszenie Kontakt Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 41.

Więcej...