Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce cookies Więcej...

Wesołe Wakacje 2017

Półkolonie realizowane w ramach zadania publicznego: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z zabrzańskich rodzin w 2017 roku.
Półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – organizowane w okresie od 26 czerwca 2017 -07 lipca 2017r. w godzinach od 9.00-14.00 pod hasłem „WESOŁE WAKACJE 2017’. Miejsce organizacji półkolonii - Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu. Półkolonie organizowane są we współpracy ze szkołą po raz czwarty. Zajęcia odbywać się będą w salach ZSS Nr 41, użyczonych bezpłatną umową na realizację zadania. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę pedagogiczną , pracującą na co dzień z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W ramach programu realizowane będą następujące działania:

  • 7 wycieczek autokarowych wg harmonogramu wyjazdów, których celem jest m.innymi poznanie środowiska naturalnego , dbanie o środowisko przyrodnicze;
  • 2 spotkania edukacyjne połączone z elementami profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia.-pogadanki edukacyjne przyczynią się do utrwalania wiedzy na temat symboli graficznych zakazujących stosowania używek w miejscach publicznych oraz konsekwencji z tego wynikających;
  • zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy sportowe;
  • konkurs plastyczny podsumowujący wiedzę z zakresu tematyki uzależnień oraz zdrowego trybu życia. Dla każdego z uczestników organizator przewiduje nagrody.

Zajęcia prowadzone w trzech grupach /po 5-cioro dzieci w grupie/ wynika to ze specyfiki niepełnosprawności uczestników – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi /m.in. autyzm, niepełnosprawność ruchowa , nieprzewidywalne zaburzenia w zachowaniu, epilepsja/. Nasi podopieczni w większości wymagają opieki 1x1.dlatego też działania opiekuńcze wspierane będą przez personel obsługowy szkoły /pomoce wychowawcze/. Zapewniona będzie opieka medyczna - higienistka szkolna.

Adresatami zadania jest 15 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 21 lat.
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetowych m. Zabrze w wysokości 4 100,00 zł
Środki finansowe własne - 2 275,00 zł
Wkład osobowy - wolontariat /koordynator i kierownik półkolonii/- 1200,00 zł

Wróć