Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce cookies Więcej...

Aktualności - 2013

Sport to zdrowie i radość

SPORT TO ZDROWIE I RADOŚĆ - takie hasło przyświecało III Integracyjnej Minispartakiadzie Mikołajkowej dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym niepełnosprawnych m. Zabrze, która odbyła się 11 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu. W imprezie wzięli udział przedszkolacy z Przedszkola Nr 19, 34, 48, "Nasz Dom" oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41.

Więcej...

Wystawa prac zorganizowana przez Stowarzyszenie Kontakt

20 listopada 2013w siedzibie Stowarzyszenia KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu, zorganizowana została wystawa prac plastycznych i fotograficznych uczestników wyjazdu turystycznego w Góry Świętokrzyskie, w ramach zadania publicznego pn. "OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ".

Więcej...

Plener Artystyczno - Integracyjny w Mysłowicach

W dniu 03.09. 2013 7 naszych podopiecznych wzięło udział w Plenerze Artystyczno-Integracyjnym Mysłowice 2013r.

Cel Pleneru to integracja społeczna i artystyczna, oraz promocja sztuki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, oraz ich twórców. Tematem Pleneru były zabytki miasta Mysłowice -, które posiada prawa miejskie od ponad 700 lat.

Plener objęty został patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice, oraz patronatem merytorycznym członków Rady Programowej Śląskiego Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, w którego skład wchodzą- p. dr Grażyna Szafraniec, p. Sonia Wilk i inni.

W Plenerze wzięło około 60 osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego.

Więcej...

Wyjazd turystyczno krajoznawczy w Góry Świętokrzyskie

W dniach od 24 VIII- 29 VIII nasi podopieczni wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe turystyczno krajoznawczym w Góry Świętokrzyskie. Celem wyjazdu było:

 1. Upowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo a tym samym wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie, poprawę poziomu integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  • nawiązywanie kontaktów towarzyskich
  • ułatwianie przezwyciężanie stanów frustracji
  • utrwalanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej
  • poszerzanie wiadomości o własnym kraju
  • stymulowanie aktywności osoby niepełnosprawnej intelektualnie poprzez wzmacnianie w niej poczucia własnej wartości, godności i większego wysiłku,który staje się motywacją do nowych wyzwań
  • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, dbania o przyrodę
  • kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie

 2. Promocja m. Zabrze, jego walorów turystycznych wśród osób niepełnosprawnych i na zewnątrz.
  • samodzielne promowanie Zabrza poprzez rozdawanie materiałów promocyjnych,noszenie czapeczek i koszulek z napisem Zabrze

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznać najciekawsze miejsca, zabytki, kościoły Prowadzone były warsztaty malarskie i fotograficzne. W m-cu listopadzie odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia wystawa prac i fotografii z pobytu na wyjeździe.

Więcej...

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGOw okresie od 01.01.2013. do 31.12.2013

PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB DŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ.

p.n
TWORZENIE WARUNKÓW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Głównymi działaniami zadania są:

 1. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 2. Zajęcia sportowo -rekreacyjne z elementami hipoterapii,
 3. Warsztaty dla rodziców -prowadzone wolontarystycznie przez psychologa i pedagoga

Kwota dofinansowania: 18 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 970.00 zł
Wkład osobowy : 6 180,00zł

Więcej...

V Spartakiada Sportowo - Integracyjna - turniej gier i zabaw ruchowych "Witaj Wiosno"

25 marca 2013r. odbyła się V SPARTAKIADA SPORTOWO - INTEGRACYJNA - TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH "WITAJ WIOSNO", zorganizowana przez Stowarzyszenie Kontakt Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 41.

Więcej...