Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce cookies Więcej...

Aktualne działania

Zobacz: Archiwum

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO. p.n. ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU

Zadanie realizowane jest od 08.01.2018r – 31. 12.2018r.

Umowa Nr CRU/282/2018 z dnia 24.01.2018r.

  • Zadanie dofinansowane ze środków budżetowych m. Zabrze w wysokości - 25 800,00 zł
  • ze środków finansowych własnych - 500,00 zł
  • ze środków niefinansowych - 6 750,00 zł

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODOWISKIEM p.n. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ REHABILITACJĘ.

Zadanie realizowane jest od 01.01.2018r – 31. 12.2018r.
Umowa Nr CRU/281/2018 z dnia24.01.2018r.

ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, ORGANIZOWANIE IMPREZ ORAZ UDZIAŁU W IMPREZACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH . p.n. SPORT TO ZDROWIE I RADOŚĆ

Zadanie realizowane od 01.03 do 30.06.2018r
Umowa Nr CRU/327/ 2018 z dnia 30.01.2018r.